10 grudnia 2019
Prawo nieruchomości

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wynagrodzenia za posadowienie instalacji przesyłowej na obcej działce

Tytułem wstępu wskazać należy, iż tzw. polisolokata, miała być  alternatywną dla lokaty bankowej formą oszczędzania. Zawierając taką umowę Klienci zobowiązywali się regularnie wpłacać składki, które miały być inwestowane przez Ubezpieczycieli w  rożnego rodzaju jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
30 maja 2019
Prawo nieruchomości

Polisolokaty – sukces w starciu z Open Life TU Życie S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż tzw. polisolokata, miała być  alternatywną dla lokaty bankowej formą oszczędzania. Zawierając taką umowę Klienci zobowiązywali się regularnie wpłacać składki, które miały być inwestowane przez Ubezpieczycieli w  rożnego rodzaju jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
9 grudnia 2018
Postępowanie sądowe

Wygrana w sprawie o unieważnienie trzech umów grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzonej przez naszą kancelarię sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 15 października 2018 roku, wydał […]
4 września 2018
Prawo nieruchomości

Termin przedawnienia roszczeń o zwrot opłat likwidacyjnych wynosi 10 lat – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2018r.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż tzw. polisolokata, miała być  alternatywną dla lokaty bankowej formą oszczędzania. Zawierając taką umowę Klienci zobowiązywali się regularnie wpłacać składki, które miały być inwestowane przez Ubezpieczycieli w  rożnego rodzaju jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
11 czerwca 2018

Toksyczne Aneksy, czy warto je podpisać i dlaczego nie.

Tytułem wstępu wskazać należy, iż tzw. polisolokata, miała być  alternatywną dla lokaty bankowej formą oszczędzania. Zawierając taką umowę Klienci zobowiązywali się regularnie wpłacać składki, które miały być inwestowane przez Ubezpieczycieli w  rożnego rodzaju jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
14 lutego 2018
Prawo nieruchomości

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego – kolejna wygrana potyczka z bankiem.

Wyrokiem z 22 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w sprawie prowadzonej przez wspólnika Kancelarii – radcę prawnego Tomasza Baszczyna nakazał pozwanemu mBanki S.A. zwrot na rzecz Klienta Naszej Kancelarii...