27 lipca 2020

Umowy o kredyt hipoteczny mBank waloryzowane kursem CHF nieważne

Umowy o kredyt hipoteczny mBank waloryzowane kursem CHF nieważne Na rozprawie w dniu 24.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, SSO Jacek Tyszka (sygn. […]
23 lipca 2020

Umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium nieważne

Umowy kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium nieważne Na rozprawie w dniu 17.07.2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 831/18, […]
5 maja 2020

Jakie znaczenie dla przeciętnego frankowicza ma wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 w sprawie państwa Dziubak (C-260/18)

W dniu 3 października 2019 roku zapadł wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubak (C-260/18), który w sposób istotny wpłynął na stanowiska wydawane przez Sądy w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do obcej waluty – w tym wypadku franków szwajcarskich.
31 marca 2020

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

13 kwietnia 2020 r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r. Brak rejestracji może skutkować wysokimi karami
10 marca 2020
Prawo nieruchomości

Umowa kredytu indeksowanego do CHF w Getin Noble Bank S.A. nieważna w całości

Sukces prawników Kancelarii Czarniak Baszczyn s.c. w sprawie dotyczącej żądania unieważnienia umowy kredytu indeksowanego do CHF w Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Okręgowym w Krakowie
5 marca 2020
Prawo nieruchomości

Kolejna wygrana w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (Bank Millennium S.A.)

Kolejny sukces prawników Kancelarii Czarniak Baszczyn s.c. w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego dotyczącego kredytu frankowego w mBank S.A.
2 marca 2020
Prawo nieruchomości

Kolejna wygrana w sprawie zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (mBank)

Kolejny sukces prawników Kancelarii Czarniak Baszczyn s.c. w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego dotyczącego kredytu frankowego w mBank S.A.
10 grudnia 2019
Prawo nieruchomości

Jakie odszkodowanie należy się za posadowienie instalacji przesyłowej na prywatnej działce?

Kwestia wynagrodzenia za posadowienie instalacji przesyłowej na obcej działce
30 maja 2019
Prawo nieruchomości

Sukces w sprawie o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Open Life T.U. Życie

Tytułem wstępu wskazać należy, iż tzw. polisolokata, miała być  alternatywną dla lokaty bankowej formą oszczędzania. Zawierając taką umowę Klienci zobowiązywali się regularnie wpłacać składki, które miały być inwestowane przez Ubezpieczycieli w  rożnego rodzaju jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.