Nieważność umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.,