Prawo nieruchomości

Oferta

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów indywidualnej pomocy prawnej z szeroko rozumianego prawa nieruchomości, a w szczególności:


  • analiza stanu prawnego nieruchomości,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, zarządców nieruchomości,
  • sporządzanie wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie praw w księgach wieczystych,
  • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • pomoc prawna przy podziale nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustalenie sposobu użytkowania, wyodrębnianie lokali,
  • prowadzenie postępowań o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, o wydanie nieruchomości, o przywrócenie posiadania, o zwrot utraconych nieruchomości, o zniesienie współwłasności oraz innych,
  • pomoc prawna przy zawieraniu umów sprzedaży, darowizny nieruchomości, dożywocia, w tym sporządzanie i opiniowanie takich umów,
  • przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia budynków i lokali, ustanowienia odrębnego prawa własności, ustanowienia lub wykreślenia ograniczonego prawa rzeczowego,
  • prowadzenie spraw o eksmisję,

Pomagamy
w Twojej sprawie.


Jakość

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, czemu służy szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań prawnych oraz wybór najkorzystniejszej koncepcji w każdej powierzonej sprawie dających gwarancję realizacji interesów Klienta.


Profesjonalizm

Wieloletnie doświadczeniu w obsłudze osób fizyczny oraz podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne.


Doświadczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do sumiennego i terminowego prowadzenia spraw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań .


Wykwalifikowana kadra

Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i rzeczowo z troską o Państwa interesy. Współpracujemy z notariatami, doradcami podatkowymi, specjalistami prawa międzynarodowego i rzeczoznawcami.

Masz pytania? Skontaktuj się