Spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Oferta

Opłaty likwidacyjne

Kancelaria w ramach swojej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz odzyskiwaniem zatrzymanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych.

Prowadzimy sprawy naszych Klientów od etapu pozyskania niezbędnej dokumentacji aż do odzyskania należnych środków.

Odszkodowania

Kancelaria w ramach swojej działalności prowadzi również przeciwko towarzystwom ubezpieczeń sprawy związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze ​z wszelkich polis OC (posiadaczy pojazdów, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa i wielu innych ) tytułem:


  • odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • odszkodowań za błędy medyczne,
  • odszkodowań za wypadek przy pracy,
  • zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej,
  • poniesionych kosztów leczenia,
  • utraconych dochodów i wszelkich innych strat,
  • szkód w pojeździe na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia autocasco, a wynikających z nieprawidłowego rozliczenia szkody całkowitej, kosztów naprawy,
  • kosztów najmu pojazdu zastępczego,
  • szkód w mieniu, w szczególności nieruchomości na podstawie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń,

Pomagamy
w Twojej sprawie.

Atuty kancelarii


Jakość

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, czemu służy szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań prawnych oraz wybór najkorzystniejszej koncepcji w każdej powierzonej sprawie dających gwarancję realizacji interesów Klienta.


Profesjonalizm

Wieloletnie doświadczeniu w obsłudze osób fizyczny oraz podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne.


Doświadczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do sumiennego i terminowego prowadzenia spraw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań .


Wykwalifikowana kadra

Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i rzeczowo z troską o Państwa interesy. Współpracujemy z notariatami, doradcami podatkowymi, specjalistami prawa międzynarodowego i rzeczoznawcami.

Masz pytania? Skontaktuj się