O kancelarii

Fundamentem kancelarii jest dwóch wspólników. Pierwszy z nich to adwokat Paweł Czarniak. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2011 roku członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Kluczowe obszary prawa, w których się specjalizuje, to prawo i postępowanie cywilne oraz prawo i postępowanie karne. Drugim filarem kancelarii jest radca prawny Tomasz Baszczyn. Dziedziny prawa, w których jest wyspecjalizowany, to prawo gospodarcze (handlowe), prawo nieruchomości oraz szkody osobiste i rzeczowe.

Kancelaria Czarniak Baszczyn w Krakowie jest wyspecjalizowana w prowadzeniu postępowań, doprowadzających do odzyskiwania opłat likwidacyjnych lub rozwiązywania tzw. polisolokat. Innym, istotnym obszarem prawa, jest prowadzenie spraw konsumentów posiadających kredyty frankowe. Siedziba znajduje się w centrum Krakowa - przy ulicy Rondo Mogilskie. Poza klientami ze stolicy województwa małopolskiego obsługiwane obszary to województwa: śląskie (Katowice), podkarpackie (Rzeszów) i mazowieckie (Warszawa).

Kancelaria Czarniak Baszczyn działa kompleksowo - obsługuje zarówno osoby prywatne i klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych: przedsiębiorców i przedstawicieli spółek. Wszystkie postępowania są prowadzone w oparciu o etyczne zasady opisane m.in. w Kodeksie Etyki Zawodowej Radcy Prawnego, a także w innych dokumentach. Wieloletnie doświadczenie w branży, wysoka jakość usług, gruntowne przygotowanie do każdej prowadzonej sprawy i indywidualne podejście - za to cenią nas klienci. Dbamy również o dyskrecję, dochowanie tajemnicy i etykę, bo to kluczowe cechy w naszym zawodzie.

Jeśli chodzi o sprawy o kredyty indeksowane we franku szwajcarskim, to mamy ponad 4-letnie doświadczenie w tym zakresie. Z kolei w prowadzeniu sporów dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty) posiadamy 5-letnie doświadczenie. Szukając pomocy prawnej w tego rodzaju postępowaniach, warto postawić na kancelarię, która ma na swoim koncie doświadczenie i znaczące sukcesy w tej dziedziny prawa.

Inny, duży obszar działań naszej krakowskiej kancelarii, to stała obsługa prawna przedsiębiorców. Zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i różnego rodzaju spółki - osobowe i kapitałowe spółki prawa handlowego - bardzo często potrzebują wsparcia w bieżących sprawach. Zatrudnienie radcy prawnego lub adwokata do kompleksowej obsługi odciąży państwa oraz pozwoli zaoszczędzić czas, który można wykorzystać na pomnażanie kapitału lub inne, firmowe zobowiązania.