Zespół

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Paweł Czarniak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Aplikacji Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2011 Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów. W sprawach cywilnych skupia się w szczególności na sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa handlowego, prawa rzeczowego oraz prawa nieruchomości. Prowadzi także postępowania sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom związane z narzucaniem konsumentom skrajnie niekorzystnych warunków umów kredytowych oraz umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W obszarze jego zainteresowań mieszczą się również sprawy karne.

Zdobywał doświadczenie w organach wymiaru sprawiedliwości jak i w kancelariach adwokackich obsługujących średnie i duże podmioty gospodarcze.

Włada biegle językiem angielskim

Tomasz Baszczyn

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Od 2013 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (nr wpisu: KR-2162).


Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Specjalizuje się w umowach zawieranych przez przedsiębiorców, prowadzeniu sporów z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz bankami.

W ramach swojej praktyki zajmuje się przygotowywaniem i negocjacją wszelkich umów oraz dochodzenia roszczeń z nimi związanych.

Włada językiem angielskim

Izabella Polańska

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego przy Katedrze Prawa Karnego UJ. Od 2020 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.


W Kancelarii pracuje od 2016 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności: dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat, szeroko rozumiane prawo konsumenckie), prawie gospodarczym, prawie medycznym oraz prawie pracy. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i analiz prawnych, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz kontakt z klientami, sądami i urzędami.

Włada językiem angielskim

Magdalena Ambroży

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

W Kancelarii pracuje od 2017 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności: dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat, szeroko rozumiane prawo konsumenckie), prawie gospodarczym oraz karnym. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i analiz prawnych, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz kontakt z klientami, sądami i urzędami.

Włada językiem angielskim

Aleksandra Kwiecień

Aplikantka radcowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W Kancelarii pracuje od 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności: dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat, szeroko rozumiane prawo konsumenckie), prawie gospodarczym oraz karnym. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i analiz prawnych, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz kontakt z klientami, sądami i urzędami.

Włada językiem angielskim

Karolina Borwiecka

Aplikantka radcowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

W Kancelarii pracuje od 2022 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w szczególności: dochodzenie odszkodowań, odzyskiwanie opłat likwidacyjnych z polisolokat, szeroko rozumiane prawo konsumenckie), prawie gospodarczym. Do jej obowiązków należy sporządzanie pism procesowych i analiz prawnych, a także zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych oraz kontakt z klientami, sądami i urzędami.

Włada językiem angielskim

Masz pytania? Skontaktuj się z nami