Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2004r. z GE Bankiem Mieszkaniowym SA (obecnie Bank BPH SA z siedzibą w Gdańsku)