Prawo handlowe i spółki

Oferta

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną firm-spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Działalność Kancelarii w powyższym zakresie obejmuje:


  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzanie umów spółek,
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) oraz umorzenia udziałów lub akcji,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Pomagamy
w Twojej sprawie.


Jakość

Oferujemy usługi o najwyższej jakości, czemu służy szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań prawnych oraz wybór najkorzystniejszej koncepcji w każdej powierzonej sprawie dających gwarancję realizacji interesów Klienta.


Profesjonalizm

Wieloletnie doświadczeniu w obsłudze osób fizyczny oraz podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne.


Doświadczenie

Przywiązujemy szczególną wagę do sumiennego i terminowego prowadzenia spraw. Naszym celem jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie, z zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych rozwiązań .


Wykwalifikowana kadra

Nasze usługi są wykonywane rzetelnie i rzeczowo z troską o Państwa interesy. Współpracujemy z notariatami, doradcami podatkowymi, specjalistami prawa międzynarodowego i rzeczoznawcami.

Masz pytania? Skontaktuj się