Sukces w sprawie o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Open Life T.U. Życie