Wygrana w sprawie o unieważnienie umów grupowego ubezpieczenia na życie