Wygrana w sprawie o unieważnienie trzech umów grupowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi