Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK „Pareto Millennium II” uznana w całości za nieważną.