Uchwała całego składu Izby Cywilnej SN w sprawie najistotniejszych zagadnień dotyczących kredytów frankowych już 25 marca 2021 roku.