Nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawartej z Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska).