Unieważnienie umowy o kredyt budowlano – hipoteczny zawartej z Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska)