Paweł Czarniak

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Paweł Czarniak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Aplikacji Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2011 Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów. W sprawach cywilnych skupia się w szczególności na sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa handlowego, prawa rzeczowego oraz prawa nieruchomości. Prowadzi także postępowania sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom związane z narzucaniem konsumentom skrajnie niekorzystnych warunków umów kredytowych oraz umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W obszarze jego zainteresowań mieszczą się również sprawy karne.

Zdobywał doświadczenie w organach wymiaru sprawiedliwości jak i w kancelariach adwokackich obsługujących średnie i duże podmioty gospodarcze.

Włada biegle językiem angielskim

Paweł Czarniak

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Aplikacji Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2011 Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów. W sprawach cywilnych skupia się w szczególności na sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa handlowego, prawa rzeczowego oraz prawa nieruchomości. Prowadzi także postępowania sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom związane z narzucaniem konsumentom skrajnie niekorzystnych warunków umów kredytowych oraz umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W obszarze jego zainteresowań mieszczą się również sprawy karne.

Zdobywał doświadczenie w organach wymiaru sprawiedliwości jak i w kancelariach adwokackich obsługujących średnie i duże podmioty gospodarcze.

Włada biegle językiem angielskim

Masz pytania? Skontaktuj się z nami